Zuzanna Pradela - kilka słów o sobie

Zuzanna o sobie, swojej miłości do muzyki i inicjatywie warsztatów uwielbienia

Moje życie - i umiłowanie muzyki

Całe moje życie jest związane z muzyką...Naukę zaczęłam od 7 roku życia w szkole muzycznej.Dwa instrumenty, które mi towarzyszą, to fortepian i flet.

Bardzo mocno byłam związana ze swoją parafią, czyli czas katechezy to-Dzieci Marii, Chór Parafialny, gdzie oczywiście udzielałam się muzycznie, służąc swoimi umiejętnościami, które uzyskiwałam  w każdym roku nauki. Mój starszy brat grał na gitarze, więc często grywaliśmy na spotkaniach młodzieżowych.

Po zakończeniu szkoły, studia na Akademii Muzycznej w Katowicach, małżeństwo i  przeprowadzka do Bielska-Białej , gdzie związaliśmy się z mężem ze wspólnotą i tak już ponad 25 lat , jesteśmy członkami wspólnoty Miasto na Gorze gdzie służymy w diakonii muzycznej.

Muzyka jest nieodłącznym elementem naszego życia, życia całej mojej rodziny - ponieważ dzieci pokochały muzykę tak samo jak my..

Nauczyciel, dyrygent - co to dla mnie znaczy?
Prawie 30 lat pracuję jako nauczyciel - muzyk. Co to znaczy? Moja praca jest bardzo urozmaicona, ponieważ prowadzę zajęcia indywidualne oraz grupowe. Bardzo szybko zapamiętuję imiona dzieci, niezależnie od tego czy to mała grupa czy duża i to pozwala mi na indywidualne traktowanie ucznia. Dla dzieci czy młodzieży jest to bardzo ważne, przez to szybko zyskuję zaufanie. To pomaga mi w prowadzeniu zajęć.

Uczę w Zespole Szkół Muzycznych  w Bielsku-Białej, w Szkole Muzycznej w Cieszynie i w Wiśle, w Diecezjalnej Szkole Organistowskiej oraz w Diecezjalnym Studium Muzyki Kościelnej w Bielsku- Białej.

W każdej z tych Szkół prowadzę inne zajęcia, jestem dyrygentem chórów oraz orkiestry dziecięcej, uczę przedmiotów teoretycznych - muzycznych oraz jestem akompaniatorem  - uzyskując duże osiągnięcia na konkursach regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Grywam również w  Bielskiej Paradnej  Orkiestrze Dętej .

Osoby które uczę to dzieci, młodzież, ale także dorośli. Każdą moją pracę bardzo lubię, sprawia mi ona wiele satysfakcji i radości, co przeważa szalę trudnych, czasami skomplikowanych sytuacji, które wiążą się z uczeniem.

Muzyka świecka, moje zaangażowanie we wspólnocie i świadectwo w świecie
W moim życiu rozbrzmiewa różna muzyka, jest więc nie tylko świecka, bo bardzo ważne jest dla mnie życie i posługiwanie we wspólnocie, a co z tego wynika - moja świadectwo w świecie. W moim zawodzie mam styczność z różnymi gatunkami muzycznymi, głównie z muzyką świecką, która jest piękna. Ale... no właśnie, ale gdy relacja z Bogiem jest czymś najważniejszym, również przez muzykę chce się wyrażać swoją miłość do Boga i swoje emocje. W latach 90  założyłam i prowadziłam przez ponad 10 lat amatorski Chór Arka, składający się głównie z osób związanych ze wspólnotą. 

Dla człowieka wierzącego na pewno bardzo ważne jest środowisko w jakim żyje, rodzina, parafia, wspólnota. Staram się w każdym miejscu gdzie jestem, również w pracy dawać świadectwo swoim życiem. W "Muzyku" stworzyłam chór, przychodzili uczniowie nie tylko ci, którzy musieli, ale ci, którzy chcieli i powolutku tworzyła się grupa osób, która chciała razem śpiewać. Śpiewaliśmy różną muzykę również negro spirituals. Sama bardzo kochałam muzykę wielbiącą Boga.

W 2005 roku pojechałam na Warsztaty Gospel do Krakowa, gdzie odbywały się one już od kilku laty. W następnym roku postanowiłam zebrać grupę, która tworzyła już jakiś chór na takie warsztaty. Trudne przedsięwzięcie, ponieważ młodzież nie wiedząc co ich tam czeka, a tu trzeba było zapłacić, jednak z wielkim oporem postawiłam na swoim i ostatecznie pojechaliśmy. I włąśnie tak to się zaczęło. Przez kilka lat zabierałam ich na Warsztaty do Krakowa, gdzie mogli przez muzykę usłyszeć, że Bóg ich kocha. Aż wreszcie postanowiłam stworzyć takie warsztaty w Bielsku.

Czy to jest dobry przekaz Ewangelii? Nie nam jest oceniać. Ale teraz pragnę zorganizować Warsztaty Uwielbienia, czyli warsztaty gospelowe, w których przekaz Ewangelii, Słowa Bożego będzie jasny i klarowny z wielkim nastawieniem na uwielbienie dla Jezusa Chrystusa.

Rozmawiał Jacek Zamarski - 12.08.2015

Tydzień z EwangeliąRadośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się i weselcie, i grajcie! Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i dźwięku rogu: radujcie się wobec Pana, Króla! Niech szumi morze i to, co je napełnia, świat i jego mieszkańcy!
Psalm 98,4-7


Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się i weselcie, i grajcie! Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i dźwięku rogu: radujcie się wobec Pana, Króla! Niech szumi morze i to, co je napełnia, świat i jego mieszkańcy!
Psalm 98,4-7

Muzyczne akcenty, czyli jak chwalić Pana

Bóg zaprasza Cię do uwielbienia, czeka byś grał, śpiewał, tańczył

Bóg łamie standardy w naszym życiu - dzieje się tak nie tylko w naszych czasach, lecz od zawsze Bóg zaskakuje człowieka. Uwielbienie to poznawanie Boga, jakiego wciąż nie znamy, bo to On sam prowadzi nas przez modlitwę uwielbienia.

Człowiek, który otwiera swe serce na Boże poruszenie doświadcza Jego bliskości, prowadzenia, obecności, której nie da się porównać z żadną inną. Bóg przychodzi z mocą modlitwy i człowiek tego doświadcza, bo pragnie iść tą drogą.

Uwielbienie to wspaniałe pokłady spotkania Boga i człowieka, poznanie wielkości Boga i pragnienie wyrażenia tego w modlitwie. Każdego dnia jesteś zaproszeony do uwielbienia, bo celem Twego życia jest uwielbienie Boga.

Więcej...

Wspólnota modlitwy to wpierw wspólne zasłuchanie się w Boga

Słuchać aby usłyszeć to, co Duch święty mówi do człowieka, wspólnoty, Kościoła. Zasłuchać się w to, co Duch mówi do serca, aby uwielbiać Go całym swoim życiem. Do tego właśnie zachęca nas Apostoł Narodów, aby chwalić Pana. Wszystko w naszym życiu ma być uwielbieniem i Bóg we wszystkim ma być uwielbiony. Pisze o tym również psalmista w psalmie 150: "Chwalcie Go za potężne Jego czyny, chwalcie Go za wielką Jego potęgę! Chwalcie Go dźwiękiem rogu, chwalcie Go na harfie i cytrze! Chwalcie Go bębnem i tańcem, chwalcie Go na strunach i flecie!(Ps 150,2-4).

Nie wystarczy być widzem czy obserwatorem. Potrzeba nam podjąć zaproszenie Boga do uwielbienia. Nie kiedyś, ale już dzisiaj, już teraz...

Więcej...
Warsztaty Uwielbienia 2015-2016
Zapraszamy na facebooka
Zuzanna Pradela