Zaproszenie na 16. Tydzień z Ewangelią

Idź na całość

Trwa 16 już Tydzień z Ewangelią, czas, który od lat towarzyszy mieszkańcom diecezji bielsko-żywieckiej, a od trzech lat jest czasem szczególnej ewangelizacji nie tylko bielskich parafii, ale również innych parafii naszej diecezji. To również czas bardziej niż zwykle intensywnego uwielbienia Boga, w którym aktywnie uczestniczą ruchy i wspólnoty działające w Kościele z terenu naszej diecezji.

Hasło tegorocznego Tygodnia z Ewangelią "IDŹ NA CAŁOŚĆ" jest zaproszeniem, aby życie chrześcijanina we współczesnym świecie było całkowitym oddaniem się Bogu. Nie ma to być jakaś "taryfa ulgowa", ale pełne zaangażowanie się swoim życiem w codzienne świadectwo, życie Ewangelią i realizowanie tego, czego uczy nas Jezus. Ma to szczególne znaczenie dzisiaj, w dobie konformizmu, gdy tak wielu mówi po prostu "niechce mi się", lub znajdują jeszcze lepsze wytłumaczenie wskazując na tych, którzy na pewno są lepszymi fachowcami niż ja. Mowa tu o kapłanach, zakonnikach, siostrach zakonnych i teologach świeckich. "IDŹ NA CAŁOŚĆ" oznacza nie tylko powstanie z wygodnej kanapy obojętności, ale żwiadomość tego, że ja również mam być dla innych motorem życia w Bogu, zachętą do budowania wciąż nowej relacji miłości. Mam podnieść moje oczy ku Bogu, wyłączyć hamulec i po prostu iść na całość w życiu Ewangelią.

Współczesny człowiek potrzebuje wciąż na nowo uświadomienia sobie Obecności Boga w otaczającym go świecie. Dla wielu współczesnych będzie to wręcz odkrycie Boga w świecie; świecie, który odwraca się od Boga i chce zupełnie zapomnieć o Bogu. Widzimy dzisiaj doskonale jak współczesna Europa odcina się od swoich chrześcijańskich korzeni, wielowiekowego dziedzictwa chrztu i Ewangelii. Chce pozbyć się wszelkich śladów obecności Boga i jak wiemy nie kończy się to tylko na słowach, ale burzenie kościołów na Zachodzie podkreśla nie tylko obojętność religijną, ale chęć całkowitego wymazania wszelkich znaków obecności Boga ze współczasności i historii.

W tegorocznej, 16 edycji Tygodnia z Ewangelią, niedziela 24 października to niedziela ewangelizacyjna w parafiach, w których prowadzona jest ewangelizacja podczas Tygodnia z Ewangelią. NIedziela ta rozpoczyna parafialne rekolekcje ewangelizacyjne, które prowadzą poszczególne wspólnoty na terenie Bielska i okolic. Ewangelizacja to radykalne głoszenie Ewangelii, wyjście ze swej strefy komfortu i obojętności. Trzeba wciąż nowej dynamiki dostosowanej do potrzeb człowieka żyjącego we współczesnym świecie i współczesnej parafii. Nie ktoś inny, ale właśnie mamy wyjść do innych z Ewangelią.

Podczas Tygodnia z Ewangelią wspólnoty ewangelizują wybrane parafie. Ewangelizacja prowadzi do nawrócenia, pomaga również zbudować bliższą relację do Boga. Szczegółowy plan ewangelizacji w parafiach jest dostępny na plakatach umieszczonych w gablotach parafialnych i przy wejściach do poszczególnych kościołów.

Zwieńczeniem tegorocznego Tygodnia z Ewangelią będzie radosne uwielbienie Boga, czyli podobnie jak w ubiegłym roku warsztaty uwielbienia prowadzone w dniach 6-8 października 2017 w Domu Kultury w Bielsku-Białej LipnikU. Warsztaty uwielbienia będą doskonałym czasem przygotowania do wielbienia Boga, dlatego zapraszamy wszystkich chętnych. Warsztaty poprowadzi Zuzanna Pradela.

WARSZTATY DLA WSZYSTKICH SĄ BEZPŁATNE!!!Program Warsztatów - Dom Kultury w Lipniku, Bielsko-Biała, ul. Podgórna 29

WARSZTATY UWIELBIENIA - MODLITWA ŚPIEWEM DLA KAŻDEGO

  Piątek (6.10.2017):

 • 15:00 - rejestracja,
 • 16:00 - popołudniowy blok prób

 • Sobota (7.10.2017):

 • 9:00 – 13:30 – przedpołudniowy blok prób
 • 13:30 – 15:00 - przerwa obiadowa
 • 15:00 – 19:00 – popołudniowy blok prób

 • Niedziela (8.10.2017):

 • 9:00 – 12:30 – przedpołudniowy blok prób
 • 15:00 – 16:30 – próba generalna
 • 17:00 – Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Romana Pindla
 • KONCERT - FINAŁ WARSZTATÓW UWIELBIENIA (bezpośrednio po Mszy św.)

 • -------------------------------------------------------

  GOSPELOWY JAM SESSION

 • 7 października – sobotni wieczór – godz. 19:00, Dom Kultury w Lipniku, ul. Podgórna 29. Przyjdź posłuchać , zaśpiewać , zagrać

Zakończenie warsztatów przewidziane jest 08 października 2016 r. (niedziela). Jest to równocześnie Dzień Papieski i tego dnia o 17:00 rozpoczyna się Eucharystia w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Aleksandrowicach, po niej zaś o 18:00 rozpoczyna się Wieczór Uwielbienia. Czas ten będzie dla wszystkich uczestników doskonałym zwieńczeniem przeżytego 16. Tygodnia z Ewangelią, czasu ewangelizacji i radosnego głoszenia Słowa Bożego. Zapraszamy na tą radosną modlitwę uwielbienia Boga. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Jacek Zamarski - 26.09.2017

Tydzień z EwangeliąTydzień z EwangeliąWarszaty Uwielbienia 2016Muzyczne akcenty, czyli jak chwalić Pana

Bóg zaprasza Cię do uwielbienia, czeka byś grał, śpiewał, tańczył

Bóg łamie standardy w naszym życiu - dzieje się tak nie tylko w naszych czasach, lecz od zawsze Bóg zaskakuje człowieka. Uwielbienie to poznawanie Boga, jakiego wciąż nie znamy, bo to On sam prowadzi nas przez modlitwę uwielbienia.

Człowiek, który otwiera swe serce na Boże poruszenie doświadcza Jego bliskości, prowadzenia, obecności, której nie da się porównać z żadną inną. Bóg przychodzi z mocą modlitwy i człowiek tego doświadcza, bo pragnie iść tą drogą.

Uwielbienie to wspaniałe pokłady spotkania Boga i człowieka, poznanie wielkości Boga i pragnienie wyrażenia tego w modlitwie. Każdego dnia jesteś zaproszeony do uwielbienia, bo celem Twego życia jest właśnie uwielbienie Boga.

Więcej...

Wspólnota modlitwy to wpierw wspólne zasłuchanie się w Boga

Słuchać aby usłyszeć to, co Duch święty mówi do człowieka, wspólnoty, Kościoła. Zasłuchać się w to, co Duch mówi do serca, aby uwielbiać Go całym swoim życiem. Do tego właśnie zachęca nas Apostoł Narodów, aby chwalić Pana. Wszystko w naszym życiu ma być uwielbieniem i Bóg we wszystkim ma być uwielbiony. Pisze o tym również psalmista w psalmie 150: "Chwalcie Go za potężne Jego czyny, chwalcie Go za wielką Jego potęgę! Chwalcie Go dźwiękiem rogu, chwalcie Go na harfie i cytrze! Chwalcie Go bębnem i tańcem, chwalcie Go na strunach i flecie!(Ps 150,2-4).

Nie wystarczy być widzem czy obserwatorem. Potrzeba nam podjąć zaproszenie Boga do uwielbienia. Nie kiedyś, ale już dzisiaj, już teraz...

Więcej...
Warsztaty Uwielbienia 2015-2016
Zapraszamy na facebooka
Zuzanna Pradela