Zaproszenie na 14. Tydzień z Ewangelią

Pozwól się... uratować, pozwól się... uradować

Kolejny 14 już Tydzień z Ewangelią, to wydarzenie, które od lat wpisuje się nie tylko w panoramę Bielska-Białej, a które to od dwóch lat jest czasem szczególnej ewangelizacji parafii nie tylko na terenie Bielska-Białej, ale również okolic i innych miejscowości diecezji bielsko-żywieckiej. To również szczególny czas uwielbienia Boga, w który bardzo aktywnie włączone są różne ruchy i wspólnoty naszej diecezji.

Treści na które chce zwrócić uwagę tegoroczny TzE to zarówno ratunek, który współczesnemu światu i każdemu z nas przynosi Bóg, jak i radość, która jest Jego darem dla każdego z nas i której bardzo dzisiaj wszyscy potrzebujemy. Te treści tak aktualne dla współczesnego człowieka, które wzajemnie się przenikają i dopełniają, są głosem skierowanym przez Boga do każdego z nas: „Pozwól się uratować”, „Pozwól się uradować”. Podkreśla to plakat informujący o Tygodniu, gdzie widzimy jak blisko siebie są treści przesłania tegorocznego czasu ewangelizacji, oraz wskazanie na człowieka który tonie i pilnie, już teraz potrzebuje ratunku, interwencji Boga w swoim życiu.

Nie zawsze mamy świadomość, że nie wystarczamy sami sobie i bez Boga nasze życie tonie niejako w głębi naszych problemów, grzechów, przytłacza nas tak bardzo, że wręcz giniemy. Ratunek który znajdujemy w Bogu i radość, którą nam daje ratujący nas Bóg wymaga naszego otwarcia się na Niego, naszego zbliżenia się i wyciągnięcia rąk ku Bogu. Wielorakie i różne sytuacje naszej codzienności pozwalają nam odkryć, że sytuacje te wymagają ingerencji Boga w nasze życie i ostatecznie doświadczamy wielkiej radości z tego, że to właśnie Bóg uratował nasze życie.

Jednak dla wielu najmocniejszym przesłaniem Tygodnia z Ewangelią może być właśnie wezwanie Boga skierowane do każdego człowieka: „Pozwól się uratować”. Bóg widzi naszą kruchość i beznadziejne sytuacje, w które jakże często się wikłamy, ale szanując naszą wolność prosi niejako każdego „pozwól...”. W zlaicyzowanym świecie, który tak jawnie dzisiaj odrzuca Boga i wręcz Nim gardzi, Bóg nie odchodzi od człowieka, lecz pochyla się nad nim i zawsze chce go ratować. Jest Bogiem nie wirtualnym, jak wtłaczający się w dzisiejszą codzienność świat ulotnych treści konsumpcji, któe chłoniemy z ekranów tabletów, telefonów i telewizji, lecz jak najbardziej realnym, rzeczywistym, który wciąż czeka na człowieka i jest niczym ratownik, który czeka, aby zawsze ratować człowieka z każdej życiowej opresji.

W tegorocznej, 14 już edycji Tygodnia z Ewangelią, pierwszy dzień czyli niedziela 27 października to niedziela ewangelizacyjna w parafiach, rozpoczynająca rekolekcje parafialne, które poprowadzą następujące wspólnoty:

 • Bielsko-Biała, parafia pw. Opatrzności Bożej - Wspólnota Miłość i Łaska Chrystusa
 • Bielsko-Biała, parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Wapienicy - Odnowa w Duchu Świętym
 • Bielsko-Biała, parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe w Aleksandrowicach - Wspólnota Przymierza Miasto na Górze
 • Bielsko-Biała, parafia pw. św. Pawła na oś. Polskich Skrzydeł - Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody
 • Bielsko-Biała, parafia pw. św. Józefa na Złotych Łanach - Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody
 • Bielsko-Biała, parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Komorowicach - Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody
 • Bielsko-Biała, parafia pw. NMP Królowej Polski - Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea
 • Grodziec, parafia pw. św. Bartłomieja - Ruch Światło – Życie

Ewangelizacja całych parafii, gdzie prezentują się poszczególne wspólnoty prowadzące ewangelizację jest praktyczną realizacją hasła tegorocznego Tygodnia. Szczegółowy plan ewangelizacji w parafiach będzie dostępny na plakatach umieszczonych w gablotach parafialnych i przy wejściach do poszczególnych kościołów.

Więcej informacji o wspólnotach prowadzących ewangelizaję znajduje się na plakacie obok, gdzie podane są adresy stron www wspólnot (można pobrać większy plakat).

Na wszystkich czeka również czas radosnego uwielbienia, czyli warsztaty uwielbienia prowadzone w dniach 9-11 października 2015 w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej, przy ul. Słowackiego 17. W „Kubiszówce” warsztaty uwielbienia poprowadzą dla nas znani z podobnych wydarzeń w ubiegłych latach, instruktorki warsztatów gospel, bielszczanki: Beata Bednarz i Zuzanna Pradela.

WARSZTATY DLA WSZYSTKICH SĄ BEZPŁATNE!!!

Szczegółowy plan warszatów wygląda następująco:

WARSZTATY UWIELBIENIA - MODLITWA ŚPIEWEM DLA KAŻDEGO

  Piątek:

 • 15:00 - rejestracja,
 • 16:00 - popołudniowy blok prób

 • Sobota:

 • 9:00 – 13:30 – przedpołudniowy blok prób
 • 13:30 – 15:00 - przerwa obiadowa
 • 15:00 – 19:30 – popołudniowy blok prób
 • 20:00 - Eucharystia

 • Niedziela

 • 9:00 – 12:30 – przedpołudniowy blok prób
 • 14:30 – 16:30 – próba generalna
 • 17:00 – Eucharystia z ks. bp na zakonczenie Tygodnia z Ewangelią
 • 18:30 – Wieczór Uwielbienia - koncert – kościół św. Maksymiliana Kolbe w Aleksandrowicach

 • WARSZTATY DLA DZIECI ( w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym)

  Sobota

 • 10:00 – 13:00 – zajęcia muzyczno - ruchowe

 • Niedziela

 • 10:00 – 12:30 – zajęcia muzyczno - ruchowe

Zakończenie warsztatów przewidziane jest 11 października 2015 r. (niedziela) w kościele pw. św. Maksymiliana w Bielsku-Białej (Aleksandrowicach), gdzie o godzinie 17:00 odbędzie się Msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Romana Pindla, po której o 18:30 czeka na nas Wieczór Uwielbienia. Czas ten będzie z pewnością doskonałym zwieńczeniem przeżytego czasu 14. Tygodnia z Ewangelią, dla wielu zaś być może pierwszym spotkaniem z taką formą uwielbienia Boga we wspólnocie z innymi.

Jacek Zamarski - 22.08.2015

Tydzień z EwangeliąPobierz plakatRadośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się i weselcie, i grajcie! Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i dźwięku rogu: radujcie się wobec Pana, Króla! Niech szumi morze i to, co je napełnia, świat i jego mieszkańcy!
Psalm 98,4-7


Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się i weselcie, i grajcie! Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i dźwięku rogu: radujcie się wobec Pana, Króla! Niech szumi morze i to, co je napełnia, świat i jego mieszkańcy!
Psalm 98,4-7

Muzyczne akcenty, czyli jak chwalić Pana

Bóg zaprasza Cię do uwielbienia, czeka byś grał, śpiewał, tańczył

Bóg łamie standardy w naszym życiu - dzieje się tak nie tylko w naszych czasach, lecz od zawsze Bóg zaskakuje człowieka. Uwielbienie to poznawanie Boga, jakiego wciąż nie znamy, bo to On sam prowadzi nas przez modlitwę uwielbienia.

Człowiek, który otwiera swe serce na Boże poruszenie doświadcza Jego bliskości, prowadzenia, obecności, której nie da się porównać z żadną inną. Bóg przychodzi z mocą modlitwy i człowiek tego doświadcza, bo pragnie iść tą drogą.

Uwielbienie to wspaniałe pokłady spotkania Boga i człowieka, poznanie wielkości Boga i pragnienie wyrażenia tego w modlitwie. Każdego dnia jesteś zaproszeony do uwielbienia, bo celem Twego życia jest właśnie uwielbienie Boga.

Więcej...

Wspólnota modlitwy to wpierw wspólne zasłuchanie się w Boga

Słuchać aby usłyszeć to, co Duch święty mówi do człowieka, wspólnoty, Kościoła. Zasłuchać się w to, co Duch mówi do serca, aby uwielbiać Go całym swoim życiem. Do tego właśnie zachęca nas Apostoł Narodów, aby chwalić Pana. Wszystko w naszym życiu ma być uwielbieniem i Bóg we wszystkim ma być uwielbiony. Pisze o tym również psalmista w psalmie 150: "Chwalcie Go za potężne Jego czyny, chwalcie Go za wielką Jego potęgę! Chwalcie Go dźwiękiem rogu, chwalcie Go na harfie i cytrze! Chwalcie Go bębnem i tańcem, chwalcie Go na strunach i flecie!(Ps 150,2-4).

Nie wystarczy być widzem czy obserwatorem. Potrzeba nam podjąć zaproszenie Boga do uwielbienia. Nie kiedyś, ale już dzisiaj, już teraz...

Więcej...
Warsztaty Uwielbienia 2015-2016
Zapraszamy na facebooka
Zuzanna Pradela