Wieczór Uwielbienia oraz Koncert Uwielbienia

Zakończył się 14. Tydzień z Ewangelią

W kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego w Bielsku-Białej Aleksandrowicach miał miejsce uroczysty Koncert Uwielbienia wieńczący Warsztaty Uwielbienia trwające w naszym mieście od 9-11.10.2015 roku. Zainteresowanie było duże, bowiem wszystkie miejsca w kościele były zajęte. Wśród zebranych były osoby dojrzałe, młodzież i dzieci, tak więc zainteresowanie przez wszystkie te grupy bardzo ucieszyło organizatorów.

Wieczór Uwielbienia rozpoczęła o godzinie 17:00 uroczysta, koncelebrowana Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Romana Pindla, Ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej. Wśród kapłanów towarzyszących biskupowi był m.in. ks. Sebastian Rucki, Dyrektor Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej, organizującego 14. Tydzień z Ewangelią, w ramach którego odbywały się Warsztaty Uwielbienia.

Po Eucharystii o 18:30 rozpoczął się Koncert Uwielbienia, prowadzony przez Zuzannę Pradela i Beatę Bednarz. Na warsztaty zgłosiło się blisko 200 osób i to one uczestniczyły jako chór w swoistej „uczcie duchowej” dla wszystkich zebranych. Wsłuchanie się w Ducha Bożego wykonawców sprawiło, że nie był to zwykły koncert, ale dało się doskonale odczuć atmosferę modlitewną tego wieczoru. Zarówno wykonawcy, jak i wszyscy uczestnicy zebrani w świątyni mogli doświadczyć czym jest uwielbienie Boga i jak ważne znaczenie ma ono w dzisiejszym świecie, gdzie wielu nie tylko odrzuca Boga, ale wręcz walczy z Nim.

Wieczór Uwielbienia pokazał wielu młodym obecnym na tym modlitewnym spotkaniu, że w wielkiej radości i otwartości na Boga można wspaniale przeżywać czas spotkania z Bogiem. Dla wielu dorosłych ten wieczór modlitwy uwielbienia był doświadczeniem jak w dzisiejszym świecie wyjść z Ewangelią do młodych. Wielu bowiem oczekiwało z niecierpliwością na ten czas, a zarówno Warsztaty jak i Koncert Uwielbienia był dla nich swoistym świadectwem życia Bogiem. Ten Wieczór Uwielbienia doskonale wpisał się w aktualne nauczanie papieża Franciszka, który nawołuje szczególnie w naszych czasach do dojrzałego i odważnego świadectwa w tym środowisku, gdzie żyjemy. Był to bowiem porywający czas modlitwy i świadectwa, który dla wielu stał się z pewnością zaproszeniem do bliższego spotkania z Bogiem.


Jacek Zamarski

Tydzień z Ewangelią

Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się i weselcie, i grajcie! Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i dźwięku rogu: radujcie się wobec Pana, Króla! Niech szumi morze i to, co je napełnia, świat i jego mieszkańcy!
Psalm 98,4-7


Muzyczne akcenty, czyli jak chwalić Pana

Bóg zaprasza Cię do uwielbienia, czeka byś grał, śpiewał, tańczył

Bóg łamie standardy w naszym życiu - dzieje się tak nie tylko w naszych czasach, lecz od zawsze Bóg zaskakuje człowieka. Uwielbienie to poznawanie Boga, jakiego wciąż nie znamy, bo to On sam prowadzi nas przez modlitwę uwielbienia.

Człowiek, który otwiera swe serce na Boże poruszenie doświadcza Jego bliskości, prowadzenia, obecności, której nie da się porównać z żadną inną. Bóg przychodzi z mocą modlitwy i człowiek tego doświadcza, bo pragnie iść tą drogą.

Uwielbienie to wspaniałe pokłady spotkania Boga i człowieka, poznanie wielkości Boga i pragnienie wyrażenia tego w modlitwie. Każdego dnia jesteś zaproszeony do uwielbienia, bo celem Twego życia jest właśnie uwielbienie Boga.

Więcej...

Wspólnota modlitwy to wpierw wspólne zasłuchanie się w Boga

Słuchać aby usłyszeć to, co Duch święty mówi do człowieka, wspólnoty, Kościoła. Zasłuchać się w to, co Duch mówi do serca, aby uwielbiać Go całym swoim życiem. Do tego właśnie zachęca nas Apostoł Narodów, aby chwalić Pana. Wszystko w naszym życiu ma być uwielbieniem i Bóg we wszystkim ma być uwielbiony. Pisze o tym również psalmista w psalmie 150: "Chwalcie Go za potężne Jego czyny, chwalcie Go za wielką Jego potęgę! Chwalcie Go dźwiękiem rogu, chwalcie Go na harfie i cytrze! Chwalcie Go bębnem i tańcem, chwalcie Go na strunach i flecie!(Ps 150,2-4).

Nie wystarczy być widzem czy obserwatorem. Potrzeba nam podjąć zaproszenie Boga do uwielbienia. Nie kiedyś, ale już dzisiaj, już teraz...

Więcej...
Warsztaty Uwielbienia 2015-2016
Zapraszamy na facebooka
Zuzanna Pradela